logo-mini

موسسه بین المللی چراغ فروزان هدایت اندیشه

  بایگانی برای آفریقا شناسی

خاطرات (از برکات امام موسی صدر – سنگال )

از برکات آقا موسی صدر (سنگال) مرحوم آقا سیّد موسی صدر برکات زیادی برای مسلمانان جهان و بالخصوص شیعیان و بویژه شیعیان لبنانی داشت، این شخصیت وارسته و ارزشمند شیعی در چند سفری که به کشورهای غرب آفریقا داشتند، از کشورهای سنگال و ساحل عاج بازدید به عمل آوردند، ایشان در سفر خود به سنگال […]

بیشتر بخواند