آغاز به کار کتابخانه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی مؤسسه چراغ فروزان هدایت اندیشه

آغاز به کار کتابخانه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی مؤسسه چراغ فروزان هدایت اندیشه

ساعات کاری

همه روزه ۸ الی ۱۷

پنج شنبه ها ۸ ای ۱۲

به غیر از روز های تعطیل