مؤسسه بین المللی چراغ فروزان هدایت اندیشه در سال ۱۳۹۵ با شماره ثبتی ۱۶۴۰ تحت عنوان مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک استان یزد به ثبت رسیده و فعالیت های خود را دردو بخش بین المللی و داخلی شروع کرده است.

بخش بین الملل

در بخش بین الملل ضمن ارتباط با مراکز تبلیغی و حوزه های علمیه اتباع اهل بیت علیهم السلام در کشورهای آفریقایی  و نسبت به طلاب آفریقایی مقیم ایران در حد توان، پشتیبانی های معنوی و مادی از آنان به عمل می آورد.

در زمینه پژوهش بین المللی تاکنون مقالات و کتبی در خصوص آفریقا تألیف و بعضا به چاپ رسانده که عبارت است از :

  1. تاریخ تصوف در غرب آفریقا و تأثیرپذیری از مکتب اهل بیت علیهم السلام.
  2. أفریقا و أهل البیت علیهم السلام.
  3. مجاهدت های خاموش در پنج جلد که توسط جامعه المصطفی العالمیه به چاپ رسیده است.
  4. آثار اهل بیت علیهم السلام در آفریقا که در حال تدوین می باشد.
  5. در خصوص آفریقا نیز مقالاتی تاکنون تهیه شده است.

از دیگر فعالیت های این موسسه ایراد سخنرانی در خصوص این قاره بین مجامع حوزوی و دانشگاهی می باشد که تا کنون دهها سخنرانی در این رابطه انجام گرفته است.

یکی دیگر از فعالیت های بین المللی این نهاد بخش آفریقا شناسی می باشد که حاوی کتب متعددی در زمینه اسلام و اهل بیت علیهم السلام در آفریقا است.

بخش داخلی

فعالیت داخلی مؤسسه به دو بخش آموزشی و کتابخانه ای، در زمینه علوم قرآنی است. در بخش آموزشی علاوه بر برگزاری کارگاه های آموزشی کتاب شناسی قرآنی برای طلاب و دانشجویان، دروس تخصصی تفسیر نیز برگزار می کند.

از دیگر فعالیت های این مؤسسه راه اندازی نمایشگاه قرآن کریم است، در این بخش ضمن انعکاس فعالیتهای حوزه های علمیه در قاره آفریقا، در بردارنده قرآن های مترجم به زبان های مختلف دنیا، وقرآن هایی با خط های نادر می باشد.