خاطرات (افطاری دسته جمعی – سودان)

  • افطاری دسته جمعی (سودان)

مسلمانان سودان دارای اخلاق و حسنات بسیار پسندیده ای می باشند، وقتی انسان در بین آنان  زندگی می کند، یک احساس معنویت خاصی به او دست می دهد، سودانی ها در نحوه تعامل با دیگران و همچنین مهمان نوازی و کمک کردن به یکدیگر از بین بسیاری از مسلمانان دیگر کشورها متمایز هستند، یکی از خصوصیات اخلاقی بسیار خوب آنان این است که در ماه مبارک رمضان افطار گروهی در محله ها و خیابانها یرگزار می کنند، هنگام افطار سفره های بسیار طولانی در کوچه ها پهن می شود و مردان افطاری خود را به بیرون از خانه آورده و در کنار همسایه گان و عابرین نشسته و افطاری خود را با دیگران می خورند، در هنگام افطار تمام حرکت ها و نشاط ها متوقف می شود و یک آرامش بسیار جالبی بر تمام شهر ومحله هاحاکم می شود، روزه داران در کوچه وبازار همگی بر سر این سفره ها می نشینند و با یک حالت متواضعانه ای در کنار یکدیگر نشسته و افطاری های خود را با هم می خورند، اگر شخصی از کنار آنان عبور کند حتما می بایست در افطاری آنان شرکت کند، آنان با اصرار  زیاد افرادی که از کنار آنان عبور می کنند، جهت صرف افطاری بر سر سفره خود دعوت می کنند، اگر شخصی داخل ماشین باشد واز کنار آنان عبور کند با اصرار زیاد وی را از ماشین پیاده می کنند و برسر سفره می آورند.

افطاری جمعی در یکی از کوچه های سودان سال ۱۳۷۶

 در این خصوص انسان در این کشور شاهد صحنه های بسیار عجیبی می باشد که همگی دلالت بر تواضع این عزیزان می کند، گاها بر سر یک سفره وزیر در کنار مهندس و هر دو در کنار یک شخص عادی وهمه در کنار یک فقیر می نشینند وافطار می خورند. هنگام افطار،در ماه مبارک رمضان اغنیایی سودانی بهترین غذاهای خود را برای نگهبانان منازل خود و افراد فقیر می فرستند.

در یکی از شبهای ماه مبارک رمضان، مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جلسه افطاری را برای مدعوین خاص (علماء، نویسندگان وبرخی از سیاسیون) تنظیم کرده بود، بسیاری از مدعوین رسمی که جهت اقامه نماز جماعت حاضر شده بودند، بعد از نماز افراد عادی سریعاً سرمیزها نشستند، وجاهای رزو شده را اشغال کردند، مسئولین فرهنگی ایران خواستند که این افراد را بلند کنند وجا را برای میهمانان ویژه باز کنند، که با مخالفت میهمانان رسمی مواجه شدند، آنان گفتند ما اصلاً راضی نیستیم کسی را از جای خود بلند کنید، ومیهمانان ویژه بدون اظهار هیچ ناراحتی روی میزهای عادی وبعضاً هم چون جا نبود روی زمین نشستند وافطار کردند.

اماده کردن سفره افطار – سودان سال ۱۳۷۶

افطار جمعی در یکی از محله های سودان – سال ۱۳۷۶

اقامه نماز جماعت در یکی از محله های سودان بعد از افطار – سال ۱۳۷۶