خاطرات ( لا سابقه ولا لاحقه – موریتانیا)

  • لا سابقه ولا لاحقه (موریتانیا)

این اصطلاح در بین موریتانیایی ها معنای خاصی دارد، در این کشور مردان به ندرت دو همسر دارند،دختران وزنانی که می خواهند ازدواج کنند، یک شرط معروفی در ضمن عقد ذکر می کنند به اسم«لا سابقه ولا لاحقه»، یعنی نبایستی داماد سابقا زنی داشته باشد، و بعد از این زن، زن دیگری نمی تواند انتخاب کند، البته این شرط مخالف مسائل باب نکاح می باشد، چون چنین شرطی باطل است لکن موریتانی ها این شرط را حتماً می بایست ذکر کنند، و بعد از این شرط مرد نه بایستی زنی داشته باشد ونبایستی زن دیگری بگیرد،واگر بخواهد زن دیگری بگیرید، باید این زن را طلاق دهد.

 از امور بسیار شنیدنی و جالب اینکه در موریتانیا مردان حق ندارند بیش از یک همسر داشته باشند، ولی زنان می توانند چندین مرتبه ازدواج کرده و برخی از زنها ۴ تا ۵ مرتبه ازدواج می کنند، برخی از زن ها ازدواج کردن مکرر وتعدد شوهر را از افتخارات خود می دانند، وهر زنی که بیشتر شوهر کرده باشد، مورد پسند تر می باشد وخواستگارهای بیشتری دارد. از امور غریبه دیگر این که برخی از خانم ها، هنگام طلاق مراسم جشن طلاق برگزار می کنند، اغلب این مراسم بسیار مفصل وبا شرکت اعضای فامیل زن برپا می شود.