آقای دکتر پهلوانیان مدیر کل صدا و سیما مرکز یزد و هیئت همراه