دیدار جمعی از طلاب کشورهای سنگال ، گامبیا ، موریتانیا و گینه بیسائو