حجت الاسلام و المسلمین اقای عابدینی از کشور ترینیدا بهمراه حجت الاسللام و المسلمین اقای میر جلیلی