logo-mini

موسسه بین المللی چراغ فروزان هدایت اندیشه

  بایگانی برای درباره ما

کتابخانه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی

کتابخانه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی موسسه بین المللی چراغ فروزان هدایت اندیشه این کتابخانه در سال ۱۳۹۵ فعالیت های خود را شروع کرده است. این کتابخانه دارای بیش از ۱۲۰۰۰ جلد کتاب که اکثریت آن در زمینه تفسیر و علوم قرآن در ۵۰ موضوع قرآنی می باشد، فضای بسیار مناسبی را برای متخصصین و […]

بیشتر بخواند