logo-mini

موسسه بین المللی چراغ فروزان هدایت اندیشه

  بایگانی برای مؤسسه

مؤسسه بین المللی چراغ فروزان هدایت اندیشه در سال ۱۳۹۵ با شماره ثبتی ۱۶۴۰ تحت عنوان مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک استان یزد به ثبت رسیده و فعالیت های خود را دردو بخش بین المللی و داخلی شروع کرده است. بخش بین الملل در بخش بین الملل ضمن ارتباط با مراکز تبلیغی […]

بیشتر بخواند