آقایان عبد الهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جوادیان زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با هیئت همراه