آقایان دکتر محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیکنام حسینی پور مدیر عامل خانه کتاب و هیئت همراه