کتابخانه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی

کتابخانه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی موسسه بین المللی چراغ فروزان هدایت اندیشه

این کتابخانه در سال ۱۳۹۵ فعالیت های خود را شروع کرده است. این کتابخانه دارای بیش از ۱۲۰۰۰ جلد کتاب که اکثریت آن در زمینه تفسیر و علوم قرآن در ۵۰ موضوع قرآنی می باشد، فضای بسیار مناسبی را برای متخصصین و پژوهشگران علوم قرآنی فراهم کرده است، برخی از موضوعات قرآنی عبارتست از:

 1. مفردات قرآن (واژگان قرآنی)
 2. ترجمه های قرآن
 3. علوم قرآن
 4. قرائات مختلفه
 5. تجوید و وقف و ابتداء
 6. رسم الخط قرآن
 7. اسباب نزول
 8. اعراب قرآن
 9. بلاغت قرآن
 10. متشابهات
 11. ناسخ و منسوخ
 12. قصص القرآن
 13. درمان با قرآن
 14. فضائل القرآن
 15. اعجاز بلاغی قرآن
 16. اعجاز علمی قرآن
 17. آیات الاحکام و فقه القرآن
 18. تفاسیر اهل سنت قدیم و معاصر
 19. تفاسیر شیعه قدیم و معاصر
 20. فرهنگ موضوعی قرآن
 21. تفسیر و مفسران
 22. علم تفسیر قرآن
 23. متون روایی سنی و شیعه
 24. اصول عقائد در قرآن
 25. جامعه شناسی در قرآن
 26. خانواده در قرآن
 27. اخلاق در قرآن
 28. اهل بیت(ع)  و قرآن
 29. حضرت علی (ع) و قرآن
 30. نهج البلاغه و شروح آن
 31. ادبیات عرب
 32. فرهنگ نامه

لازم به ذکر است این کتابخانه بخشی را اختصاص به کتب مقاتل داده است که بیش از صدها جلد کتاب می باشد.