بازدید تعدادی از طلاب کشور سنگال از کتابخانه و ملاقات با آیت الله ناصری