اهداف موسسه

ایجاد کتابخانه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی برای پژوهشگران

نشر فرهنگ قرآنی و پاسخ به شبهات قرآنی

دعوت از شخصیتهای قرآنی جهت شرکت در نشستهای قرآنی

برگزاری دوره های تخصصی قرآنی برای طلاب و دانشجویان علوم قرآنی

نشر الکترنیکی تفسیر و علوم قرآنی از طریق پایگاه داده

ایجاد کتابخانه تخصصی آفریقا شناسی

ایجاد فضای پژوهشی برای دانشجویان جهت تحقیق در زمینه های مذکور

برگزاری نشستهای آفریقا شناسی با رویکرد تأثیر انقلاب جمهوری اسلامی ایران در این قاره

دعوت از شخصیتهای علمی آفریقا جهت سخنرانی در محافل علمی فرهنگی استان یزد

کمک به مراکز قرآنی و دینی آفریقا

کمک در ساخت مدارس دینی و مساجد برای شیعیان آفریقا

نشر فرهنگ مهدویت و استراتجی ظهور دولت حق در بین مردم مظلوم قاره آفریقا