خاطرات (تبلیغ در مدارس کاتولیک – تانزانیا)

تبلیغ در مدارس کاتولیک (تانزانیا)

یکی از مزیت های اغلب کشورهای آفریقایی غیر عربی، آزادی تبلیغ دین و مذهب می باشد، اغلب این کشورها به طور لائیک اداره می شود و همه مردم و حتی خارجی ها در تبلیغ و نشر عقائد و افکار خود آزاد می باشند، فلذا در این کشورها از همه ادیان و مذاهب مختلف اسلامی و غیر اسلامی هوادارانی وجود دارد، از دیگر خصوصیات این کشورها آزادی تدریس دین و مذهب در مدارس دولتی است، همه ادیان و مذاهب می توانند ساعت دین را با تدریس افکار برای دانش آموزان خود پر کنند و از آن جهت که درس دین در اغلب این کشورها دارای کتاب ومتن معینی نمی باشد، فلذا این فرصت را برای همه ایجاد می کند که بتوانند در این ساعت عقائدخود را برای دانش آموزان تدریس کنند و جالب اینکه مسئولین مدارس دولتی نیز نمی توانند مانع تدریس ادیان و مذاهب شوند.

 شایان ذکر است بیشترین کسی که توانسته از این فرصت استفاده کند، مسیحیت است، آنان با تدوین متون مذهبی و تدریس آنها در ساعات دین در مدراس دولتی توانسته اند بعد از دهها سال از حضور خود در این قاره افکار مسیحیت را بین مسلمانان و غیر مسلمانان نشر داده و نهادینه کنند.

کلاس درس مدرسه کاتولیک تانزانیا سال ۱۳۷۱

 یکی از توفیقاتی که نصیب این حقیر شد تبلیغ اسلام و مذهب تشیع در مدارس کاتولیک دولتی بود، در بعضی از اوقات شخصاً در این زمینه حضور پیدا می کردم، ولی اکثراً از طلاب و مبلغینی که با ما همکاری داشتند جهت تدریس و تبلیغ در این مدارس استفاده می شد، و همین امر سبب مسلمان شدن تعداد زیادی از مسیحیان و شیعه شدن جمعی از مسلمانان شد.

یکی از خاطرات من از این نوع تبلیغ، به سالهای ۱۳۷۰ش. و۱۳۷۱ش. در تانزانیا بر می گردد ، در آن سالها فراموش نمی کنم که یکی از برنامه های این حقیر حضور هفتگی در مدارس مسیحی وتبلیغ اسلام ومذهب تشیع بود، در آن ایام همراه با یکی از طلاب خود «آقای شیخ سالم لحنکا» که در حال حاضر دارای یکی از مراکز آموزشی شیعه بزرگ در شهر دارالسلام است، به عنوان راهنما ومترجم به این مدارس می رفتیم و در بین دانش آموزان مباحث دینی مطرح وبه سؤالات آنان پاسخ می دادیم، ودر بین دانش آموزان مجلات اسلامی به زبان انگلیسی توزیع می کردیم. بخاطر نبود وسیله نقلیه شخصی، برای رفت آمد از وسیله نقلیه عمومی وگاهی هم از تاکسی استفاده می کردیم.

مدرسه کاتولیک تانزانیا سال ۱۳۷۱

تبلیغ در مدرسه کاتولیک تانزانیا سال ۱۳۷۱