خاطرات (پروفسور عبدالله الطیب و ایمان ابو طالب – سودان)

پروفسور عبدالله الطیب و ایمان ابو طالب (سودان)

آقای پروفسور عبدالله طیب یکی از شخصیت های علمی کشور سودان بلکه جهان عرب به حساب می آید، ایشان بسیار خلوق وخوش برخورد ومتواضع بودند، وی در زمینه تفسیر قرآن، ادبیات وشعر عربی مطالعات و تحقیقات زیادی داشته و در این خصوص دارای تألیفاتی نیز می باشد، بنده در زمانی که در کشور سودان بودم گاه به گاهی خدمت ایشان می رسیدم، وی ارادت زیادی نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام وسادات داشت و در بیشتر جلسات با ذکر روایات فضائل اهل بیت علیهم السلام وخواندن ابیات در خصوص این خاندان محبت خود را اظهار می داشت. عبدالله طیب در خصوص ایمان ابو طالب کراراً می فرمودند که ابوطالب یک شاعر به معنای کلمه بود واشعار وی در طراز معلقات سبع به حساب می آید، من به عنوان متخصص در شعر جاهلی و اسلامی، ایمان دارم که ابوطالب محال است که مشرک باشد وبا حالت شرک از دنیا رفته باشد، اگر شخصی اندک تخصص وذائقه ای در زمینه شعر داشته باشد، از اشعار ابو طالب به این حقیقت پی خواهد برد که ابوطالب شخصی بسیار مؤمن و متدین و پای بند به اصول اسلام بوده و در زمانی تنها مدافع پیامبر به حساب می آمد.

دیدار با پرفسور عبدالله طیب بهمراه حجت الاسلام و المسلمین سید علاء بوشهری

 پروفسورعبداللّه طیب اثبات ایمان ابو طالب را هم در تألیفات خود منعکس کرده و هم در دروس تفسیری که در رادیو و تلویزیون سودان داشت به این حقیقت اعتراف می کرد.