خاطرات (شیعیان مهاجر تبریزی – سودان)

  • شیعیان مهاجر تبریزی به سودان (کشور سودان)

تعدادی از خاندان شیعه اهل تبریز در شهر بندری «پورت سودان» کشور سودان زندگی می کنند. آنان قریب به ۲۰۰ سال است که از تبریز به این منطقه آمده و تا چندین سال قبل با ایران و بالخصوص بعضی از اقوام خود که در نجف  و کربلا زندگی می کردند ارتباط داشتند، ولی در حال حاضر خود را سودانی به حساب می آورند و ارتباطی با ایران و مراکز شیعی ایرانی وسودانی ندارند، این دسته از شیعیان بخاطر جو حاکم بر این منطقه (وهابیت در این منطقه از سودان بسیار نفوذ دارد) در امور دینی به طور تقیه زندگی می کنند، به طوری که به مرور زمان در جامعه سنّی سودان ذوب شده و در مسائل فقهی نیز همراه آنان هستند، بنده در سال ۱۳۷۷٫ش حضوراً خدمت بعضی از اعضای این خانواده رسیدم، آنان نامه هایی که حاکی از ارتباط آنان با اقوام خود در کربلا داشت، نشان داده و اظهار تأسف می کردند که چرا از جامعه شیعه جدا شده و در این جو قرار گرفته و به مرور زمان در این جامعه ذوب شده اند، شایان ذکر است این خانواده ها تمایلی نسبت به برقراری ارتباط با شیعیان ایرانی  وبومی را ندارند.

ملاقات با جمعی از خانواده مهاجر تبریزی به کشور سودان سال ۱۳۷۷ ش