خاطرات (برکات«لَولا عَلیّ لَهَلَکَ عُمر» – سودان)

برکات«لَولا عَلیّ لَهَلَکَ عُمر» (سودان)

روزی بنده خدمت جناب آقای «شیخ محمدعلی الطریفی» قاضی‌القضات سودان و یکی از علمای معروف وبرجسته کشور سودان رسیدیم، ایشان ارادت خاصی به مذهب تشیع و سادات دارد، در جلسه‌ای که در خدمت ایشان بودیم تعدادی از شاگردان ایشان نیز حضور داشتند، در این جلسه مباحث گوناگون و مختلفی مطرح شد، ایشان به این حقیر اشاره داشتند که مبحثی را در خصوص تشیع مطرح کنم که در این زمینه مباحث مختلفی مطرح شد، من‌جمله این که بنده در خلال مباحث عرض کردم عمربن الخطاب بیش از هفتاد مرتبه گفت «لَولا عَلیٌّ لَهَلَکَ عُمَر»، ناگاه یکی از افراد حاضر در جلسه از من سؤال کرد، این کلام در چه کتابی آمده است، من دقیقاً نمی‌دانستم در چه کتابی وارد شده ومن این جمله بطور شفاهی از بسیاری از بزرگان شنیده بودم، ولی ارتجالاً گفتم در صحیح بخاری، آنان کتاب بخاری را آوردند، مدتی تورّق کردم چیزی را نیافتم، بعد گفتم شاید در کتاب صحیح مسلم باشد، آنان این کتاب را نیز آوردند، من شروع به تصفّح کردم در آن‌هم چیزی نیافتم، بعد گفتم شاید در کتاب مسند احمد بن حنبل باشد، شیخ الطریفی نگاهی به من کرد و احساس کرد که من این حرف را بدون اساس و علم گفتم، ایشان با یک طرائف الحیل خاصی جلسه را به پایان رساند. وگفت عمر چندین مرتبه این جمله را تکرار کرده واین کلام واعتراف عمر در برخی از کتب سیره و تاریخ آمده است، ولی این جمله در کتب روائی نیست.

منزل شیخ محمد علی الطریفی در کنار فرزندش

 بعد از اتمام جلسه ایشان به بنده اشاره داشت که شما هر جمله ای که با چشم خود دیده اید نقل کنید چون اینگونه نقلهای بدون مستند برای شخصیت شما مناسب نمی باشد، خوب است شما که الآن به این کشور آمده اید وهمه روزه با اهل سنت سرو کار دارید یک دوره کتب روایی اهل سنت را مطالعه کنید.

          این جلسه درس بسیار خوبی برای اینجانب بود که تا حرفی را ندیده باشم بالخصوص در خصوص مهاجّه با أهل سنّت جایی نقل نکنم، به دنبال این جلسه که مصادف بود با أیام تعطیلی حوزه إمام صادق (علیه السلام) در سودان، بنده تصمیم گرفتم در طول تابستان تمام کتب روایی أهل سنت را از اول تا آخر تورّق نموده، و با چشم خود روایات هایی که در زمینه محاوره و مهاجّه با أهل سنت مناسب است جمع آوری نمایم و آنها را یاداشت کنم ، هیچ گاه فراموش نمی کنم که صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن دارمی، سنن ابن ماجه،مسند امام احمد حنبل، سنن ابی داوود وموطأ مالک وبرخی کتب دیگر أهل سنّت را، در این ایام از اول تا آخر تصفّح نمودم، ونتیجه و حاصل این تحقیقات، چندین دفتر شد که من اینها را تاکنون همراه خود دارم، واز آنها استفاده می کنم.

شیخ طریفی (بین شیخ یوسف الریحه و شیخ طه المکاشفی) در مراسم مولد النبی (ص)

 لازم به ذکر است، آقای شیخ محمد علی الطریفی از جهت فکری بسیار به مذهب تشیع نزدیک می باشد، ایشان در برخی از مسائل فقهی، من جمله مسئله تحقّق سه طلاق در مجلس واحد و همچنین طلاق مکره ، طلاق ساهی،  نظر امام جعفر صادق علیه السلام را پذیرفته اند، و علناً چندین مرتبه این فتاوی را در تلویزیون بیان کرده و اظهار داشتند که رأی إمامیّه در بحث طلاق مصاب می باشد، و بخاطر اصرار ایشان بر این رأی، وی از بسیاری از مناصب رسمی دولتی محروم ماند، ودولت وبرخی از علماء متعصب تا حدودی ایشان را محمّش نموده اند .