خاطرات (تأثیر دعای مناسب – سودان)

تأثیر دعای مناسب (سودان)

در کشور سودان مسلمانان نسبت به اصحاب پیامبر اسلام «صلی الله علیه و آله و سلم» ارادت خاصی داشته و در عین حال آنان احترام بسیار زیادی را برای أهل البیت علیهم السلام وسادات قائل هستند، آنان اصلاً نمی توانند بپذیرند که کسی به یکی از اصحاب رسول الله (ص) اهانتی بکند، حتی تعداد کمی از آنان نسبت به معاویه و یزید نیز تا حدودی احترام قائل می باشند واجازه نمی دهند که کسی نسبت به آنان نیز سبّ ولعن کند.

 در یکی از جلسات که تعدادی از شیعیان و بسیاری از اهل سنت حضور داشتند، بنده بحث و مناظره ای در خصوص معاویه ویزید داشتم، که این دو نفر چه ظلمهای که نسبت به اهل البیت علیهم السلام روا نداشتند وبرخی از آن ستمها را برای آنان بیان کردم، بعضی از افراد حاضر در جلسه از این سخنان خوششان نیامد وبه نوعی اعتراض کردند، من احساس کردم که برخی از معترضین نه از باب دوستی با معاویه اعتراض کردند، بلکه بخاطر مخالفت خود با شیعه بود که این چنین واکنش نشان دادند، فلذا پس از اتمام سخنرانی دعایی کردم تا این که آنان را وادار به استنطاق کنم، تا ما فی الضمیر آنان هویدا شود، یکی از دعاهای من این بود که « خدایا من و دوستان ومحبین أهل البیت علیهم السلام را با  أهل البیت علیهم السلام محشور بفرما » و « دوستانی که دوستار معاویه و یزید هستند را در قیامت با معاویه ویزید محشور نما»، یک مرتبه برخی از دوستان شرکت کننده أهل سنّت، گفتند که چرا شما ما را نفرین می کنی؟ من گفتم نفرین نکردم بلکه دعا برای شما کردم، مگر شما نگفتید که معاویه را دوست دارید، گفتند بله ما دوست داریم، ولی در آخرت نمی خواهیم همراه آنان باشیم، چون رفتن به بهشت معاویه ویزید ضمانت نشده، ولی أهل البیت علیهم السلام رفتنشان به بهشت قطعی می باشد، و ما نمی خواهیم در قیامت با معاویه ویزید باشیم، اما در این دنیا برای آنها احترام قائل هستیم.