خاطرات ( اذان استعمار – سنگال )

  • اذان استعمار (سنگال)

یکی از عجائب کشور سنگال و برخی از کشورهای مستعمره فرانسه در آفریقا این است که در طول سال نماز ظهر بطور ثابت رأس ساعت ۱۴:۱۵ اقامه می‌گردد، این درحالی است که وقت شرعی اذان ظهر در اکثر فصول سال ساعت ۱۳ الی ۱۳:۳۰ می‌باشد. علت این تأخیر، برمی‌گردد به زمان حضور استعمار فرانسه در این کشورها. مسلمانانی که در ادارات و شرکت‌های فرانسوی کار می‌کردند، هنگامی‌که وقت نماز فرا می‌رسید، جهت اقامه نماز کار خود را ترک می‌کردند. این وضع برای فرانسوی‌ها قابل قبول نبود، فلذا علمای دین را جمع کردند و با آنان به توافق رسیدند که نماز ظهر بعد از وقت اداری یعنی ساعت ۱۴:۱۵ اقامه شود. آن حضرات این پیشنهاد استعمارگران را پذیرفته و تا به امروز به آن عمل می‌کنند.

جالب این که بعد از جلاء استعمار از این کشور کسی نتوانست علماء و مردم را قانع کند که نماز ظهر در وقت شرعی، یعنی بعد زوال الشمس اقامه کنند، حتی برخی از علماء هم که در مقابل این پدیده ایستادگی کردند،  با مخالفت دولت مواجه شدند. اذان ظهر در بین مردم معروف به  اذان استعمار می‌باشد.لازم به ذکر است در برخی روستاها وشهر های دور از پایتخت، نماز ظهر در وقت شرعی اقامه می‌شود، و همچنین در تقویم شرعی وقت نماز ظهر را زوال شمس ذکر می‌کنند.