خاطرات ( ترجمه سخنرانی ریاست جمهوری اسلامی ایران – سنگال)

ترجمه سخنرانی ریاست جمهوری اسلامی ایران (کشور سنگال)

در سفر آقای سید محمد خاتمی (رئیس جمهور وقت) به کشور سنگال، ایشان جلسه ای با علماء ومبلغین أتباع أهل البیت علیهم السلام داشتند، در این جلسه به پیشنهاد ایشان قرار بر این شد که بنده مترجم سخنرانی وی به زبان عربی باشم، قبل از شرع سخنرانی گفتند: موضوع بحث من جایگاه «تعقل، تفکر وحکمت» در دین مبین اسلام می باشد، وسخنرانی را شروع کردند، بنده برخی مطالب که جنبه فلسفی و سخت بود را ترجمه نمی کردم و بجای آن بعضی مطالب که برای شرکت کنندگان مفید بود، بیان می کردم، یک مرتبه آقای خاتمی صحبت خودشان را قطع کردند و به بنده گفتند که ظاهراً شما حرفهای من را ترجمه نمی کنید چون من نمی شنوم که کلمه تعقل، تفکر و حکمت در سخنان شما بیاید و حال اینکه این کلمات در فارسی و عربی مشترک است، من گفتم این مباحث شما سنگین است وبنده مطالبی که متناسب با سطح علمی این عزیزان باشد برایشان بیان می کنم، در هر صورت ایشان سخنرانی خود را ادامه دادند و در پایان جلسه به چند وزیر و معاونی که اطراف ایشان بودند گفتند: حالا بگویید یزدی ها ترسو هستند، آقای شاهدی سخنان رئیس جمهور کشور را در مقابل چندین وزیر به طور آشکارا تحریف می کند.