خاطرات ( اهتمام به نماز جمعه – سنگال)

  • اهتمام به نماز جمعه (سنگال)

نماز جمعه در بین اهل سنت با یک شکوه و عظمت خاصی برگزار می‌شود. آنان نماز جمعه را واجب دانسته، فلذا خود را ملزم می‌دانند در این مراسم عبادی شرکت کنند، مسلمانان سنگال روز جمعه را، روز عید می‌دانند و اغلب با لباس‌های محلی معروف به (بوبو) و یا دشداشه عربی در نماز جمعه شرکت می‌کنند. آنان لباس دیگری دارند به نام (لباس نماز) که شکل (بوبو) است، ولی کمی کوتاه‌تر می‌باشد، این لباس را اغلب در اوقات نماز می‌پوشند. در روز جمعه اغلب مردم حتی کارکنان ادارات ومسؤولین لباس مذهبی پوشیده و در مراسم نماز جمعه حضور پیدا می‌کنند. هنگام نمازجمعه مساجد مملو از نمازگزاران بزرگ و کوچک می‌باشد. در سنگال زنان کمتر در نماز جماعت و جمعه شرکت می‌کنند و مکانی که برای خانم‌ها در نظر گرفته شده اغلب منفصل از مسجد و بسیار کوچک می‌باشد.