حجج اسلام آقایان میر فاطمی ( نماینده جامعه المصطفی (ص) در کشورهای سریلانکا و تایلند) و سید عبد الحمید ثابت (نماینده جامعه المصطفی (ص) در کشور افغانستان)