خاطرات (استقبال از آقای خاتمی با کلمه (گرگی) – سنگال)

استقبال از آقای خاتمی با کلمه (گرگی)

در سفر آقای خاتمی رئیس جمهور وقت ایران، در سال ۱۳۸۳ ش. به سنگال، از طرف دانشگاه شیخ آنتا دیوپ، یکی از دانشگاه های معتبر آفریقا و تحت لیسانس دانشگاه سوربن فرانسه، به ایشان دکترای افتخاری دادند، آقای خاتمی هنگام ورود به سالن اجلاس، جهت دریافت دکترای افتخاری، حضّار ایشان را با شعار «گرگی، گرگی،گرگی» استقبال وخوش آمد گوی می کرند(گرگی در زبان ولوف به معنای شخص بزرگ و عالم و پیر مرد می آید). آقای خاتمی با شنیدن این جمله سوال کردند معنای این کلمه چیست؟ یکی از همراهان این کلمه (گرگی) را برای ایشان ترجمه کرد، بعد ایشان با مزاح به اطرافیان که ایرانی بودند، گفتند: که این کلمه بسیار متناسب با منصب رئیس جمهوری می باشد.