خاطرات (سفر فرح دیبا همسر شاه مقبور – سنگال)

سفر فرح دیبا همسر شاه مقبور (سنگال)

از سفرهای شنیدنی مقامات ایرانی قبل از انقلاب به سنگال، سفر فرح همسر شاه مقبور در دی ماه ۱۳۵۴ می‌باشد. وی در سفر خود به غرب آفریقا چند روزی هم در کشور سنگال ماند. در این سفر فرح قول ساخت شهرک مسکونی برای اسکان افراد مستضعف، به مسئولین سنگالی داد. دولت سنگال زمینی را در بیرون از شهر داکار آن روز، یعنی قبل از منطقه «روفیسک»، بدین منظور اختصاص داد و آنان نام این شهرک را «ملکه» یعنی در حقیقت به‌نام فرح گذاشتند. در قبال این خدمت، مسئولین سنگالی یک قطعه زمینی به مساحت بیش از هفت هزار متر مربع در داخل شهر داکار، واقع در منطقه «فن‌رزیدانس» (Fa Resedanc)، در کنار ساحل اقیانوس هند که بهترین موقعیت را شهر داکار دارد، به‌عنوان هدیه به فرح دادند، در ضمن ظاهراً در این سفر از طرف دانشگاه داکار به فرح دکترای افتخاری نیز اعطاء شد.

فرح به قول خود وفا نکرد و آن شهرک را نساخت، ولی دولت سنگال نه زمین را پس گرفت و نه دکترای افتخاری را. در حال حاضر زمین به نام سفارت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و پس از گذشت بیش از چهل سال از عمر انقلاب اسلامی‌ این زمین که در بهترین موقعیت داکار قرار دارد، هیچ ساخت و سازی در آن صورت نگرفته، جالب است بدانید این زمین در فاصله چند صد متری سفارت ایران که در ساختمان استیجاری می باشد، واقع شده است. به قول بعضی از مسئولین اگر اجار بهای ساختمان سفارت را چند سال، جمع می کردند، می توانستند ساختمان سفارت، بلکه دیگر ساختمانهای اداری ایران در این کشور را در این زمین که ملک جمهوری اسلامی ایران است بسازند.