خاطرات (فروش کتاب آقای خاتمی – سودان)

  • فروش کتاب آقای خاتمی (سودان)

یک روز بنده جهت خرید کتاب برای معهد الإمام جعفر الصادق (ع)، به کتابفروشی آقای دکتر مکاوی، یکی از کتابفروشی های بسیار بزرگ شهر خارطوم پایتخت سودان رفتم، یک مرتبه پشت تریبون کتابی از آقای خاتمی رییس جمهور وقت ایران نظر من را جلب کرد، من از آقای دکتر مکاوی مدیر کتابفروشی سؤال کردم که شما کتابهای شیعه را نمی آورید یا کم می آورید چه شده این حجم زیادی از کتاب آقای خاتمی را آورده اید، ایشان گفت من این کتاب را از باب نشر مذهب تشیع و تبلیغ شیعه نیاوردم، بلکه به خاطر یک موضوع بسیار جالبی که در این کتاب دیدم و نظر من را جلب کرده، این تعداد کتاب از لبنان درخواست کردم و در اختیار مردم گذاشتم، من سؤال کردم آن موضوع چیست که نظر شما را جلب کرده، ایشان از کشوی میزشان یک نسخه از این کتاب در آوردند، وصحفه ای را علامت گذاشته بود باز کرد، وگفت ببین آقای خاتمی در خصوص بحث خلافت وجانشینی بعد از پیامبر (ص) چه زیبا می گوید:

« که من کار به مسائل اعتقادی و دینی ندارم اما از باب اینکه مردم دموکراسی می خواهند، بعد از پیامبر(ص) شورا تشکیل دادند و برای خود خلیفه انتخاب کردند این نحوه کار، کار بسیار خوبی است چون مردم نیاز داشتند به خلیفه و بدون خلیفه نمی توانستند زندگی کنند، فلذا مردم جمع شدند شورایی تشکیل دادند و خلیفه تعیین کردند »، ایشان فرمودند من از این مطلب خیلی خوشم آمد، دکتر مکاوی در این رابطه تعبیر بسیار عجیبی داشت، ایشان فرمود که آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور کشوری شیعه، از مسئله خلافت علی بن أبی طالب (ع) بسیار لطیف گذشته و وارد این مسئله اختلافی نشده است، همین برای ما خیلی مهم است که یک شخصیتی مثل آقای خاتمی رئیس جمهور یک کشور شیعه در مسئله خلافت علی بن أبی طالب (ع) حساسیتی نشان نمی دهد و خلافت ابوبکر  را از باب مسائل سیاسی تأیید می کند.

شایان ذکر است که کتاب آقای خاتمی عبارت است از مجموعه مصاحبه های ایشان، که در دوران تصدی وزارت فرهنگ وارشاد، با یکی از شبکه های تلویزیونی لبنانی، انجام داده است.