خاطرات ( ارسال قرآن از ایران با أغلاط چاپخانه ای – سودان)

  • ارسال قرآن از ایران با أغلاط چاپخانه ای (سودان)
  • در آن أیّامی که این حقیر توفیق خدمت به مذهب حقه در کشور سودان را داشتم، از طرف یکی از مؤسسات خیرّیه معروف ایرانی، تعداد زیادی قرآن کریم برای ما ارسال کردند، بنده وقتی این قرآنها را دیدم بسیار خوشحال شدم، و احساس کردم که یک گنجی را برای من فرستاده اند، چون بهترین هدیه برای مسلمانان سودان قرآن است، تعدادی از این قرآنها را بین مراکز قرآنی و شخصیتهای علمی و مذهبی سودان توزیع کردیم، بعد از مدتی یکی از شیوخ به من تلفن کرد وگفت قرآنی که شما به من هدیه دادید، اشتباهاتی دارد، ایشان این قران را به من برگرداند، بنده بعد از تفحص متوجه شدم بعضی از آیات این قرآن جابجا چاپ شده و یا حذف شده است.

     ما سریعاً تمام قرآنهای که به افراد ومؤسسات هدیه داده بودیم، به بهانه های جمع آوری کردیم وتعدادی از طلاب معهد إمام جعفر الصادق (ع) را موظّف کردیم که قرآنهای ارسالی را به دقت مراجعه کنند، وقرانهای که دارای اشتباه است را جدا کنند، بعد دیدیم که متأسفانه برخی از نسخه ها غلط تقدم و تأخر آیات و یا سقط آیه دارد، از دیگر مشکلات این قرآن این بود که در سوره حشر آیه ۱۷ «خالِدَینِ فیها » را به صورت «خالِدیِنَ فیها» چاپ شده است، و همچنین در رسم الخط بعضی آیات اشتباهاتی داشت، این غلطها برای أهل سودان بسیار سنگین بود، بعضی از افرادی که با ما دوست بودند و با هم درتماس بودیم، گفتند اگر این قرآنها به دست افراد تند رو بیفتد شاید بر علیه شما نامه نگاری کرده و در روزنامه ها مقاله چاپ کنند، ودر نهایت هم همینطور شد یکی از این افراد در  یکی از روزنامه مقاله ای را در مورد اشتباهات قرآن چاپ شده از طرف ایران نوشته بود، در این مقاله بر علیه تشیع و این که شیعیان قران را تحریف می کنند، مطالبی نوشته بود، بنده با دوستان مشورت کردم، که آیا لازم است در رد این مقاله ما چیزی در همان روزنامه چاپ کنیم، نظر اغلب این بود که ما اگر وارد شودیم و جواب دهیم دیگر این موضوع قابل کنترل نخواهد بود، فلذا جوابی به این مقاله داده نشد والحمد لله به فضل الهی این موضوع فراموش شد وما توانستیم قرانها را به صورت شرعی محو کنیم.

     بنده در ایام مرخصی تابستانی به ایران، خدمت مسئول این مؤسسه رسیدم و به ایشان عرض کردم: مؤسسه شما قرآنهای که چاپ کرده وتعداد زیادی هم برای کشور سودان ارسال کردید، اشتباه دارد، ایشان با یک حالت بی اعتنای گفتند: قرآن چاپ کردیم حالا چند اشتباه دارد، ما چکار کنیم، من گفتم قرآن بزرگترین منبع اسلامی وأوّلین مصدر تشریع مسلمان است، ومسلمانان، بالخصوص أهل سنت روی آن بسیار حساسیت نشان می دهند، اگر این قرآن از طرف ج.ا.ایران توزیع شود، نظام ج.ا.ایران زیر سؤال می رود، آنان نگاه نمی کنند این قرآن توسط یک مؤسسه خیرّیه چاپ شده، ایشان با یک لحن بسیار تحقیر آمیز گفت بروید بگوئید، آن قسمتهای که صحیح است را بخوانند و آن جاهای که غلط است را فعلاً نخوانند!!!!