آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشورو هیئت همراه