بازدید اساتید شرکت کننده در دوره مهارت های پژوهشی حوزه علمیه یزد از استان های یزد،شیراز،بندرعباس و سیستان و بلوچستان