logo-mini

موسسه بین المللی چراغ فروزان هدایت اندیشه

  بایگانی برای اهداف موسسه

اهداف موسسه

ایجاد کتابخانه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی برای پژوهشگران نشر فرهنگ قرآنی و پاسخ به شبهات قرآنی دعوت از شخصیتهای قرآنی جهت شرکت در نشستهای قرآنی برگزاری دوره های تخصصی قرآنی برای طلاب و دانشجویان علوم قرآنی نشر الکترنیکی تفسیر و علوم قرآنی از طریق پایگاه داده ایجاد کتابخانه تخصصی آفریقا شناسی ایجاد فضای پژوهشی […]

بیشتر بخواند